Sempozyumun Ana Konuları:

 • Avrasya göçebe halklarının geleneksel spor oyunlarının tarihi oluşumu ve gelişimi;
 • Göçebe halklarının askerî yapılanması ve spor oyunlarının ortaya çıkışı;
 • Göçebe halkların etnik sporlarının gelişmesinde etno-pedagojinin rolü;
 • Göçebe halkların spor oyunlarının gelişmesinde halk tıbbının rolü ve geçmişten günümüze tıbbî uygulamalar;
 • Avrasya halklarının sanatına geleneksel spor oyunlarının yansıması;
 • Avrasya halklarının yazılı kaynaklarında, folklorunda ve edebiyatında geleneksel spor oyunlarının yansıması;
 • Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya’daki Türk halkları ve akraba toplumlarında etnik spor oyunlarının yeniden doğuşu;
 • Geleneksel oynun ve sporların etimolojisi – terminolojisi, ritüelleri, evrimi / dönüşümü, milli nitelikleri, anlam boşalması, kültürel yönleri ve fonksiyonları konusu kapsamındadır.

 

Sempozyum Katılım Şartları

Sempozyum, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Sempozyum ücreti talep edilmemekte olup katılımcıların giderlerikendileri tarafından karşılanacaktır.

 

Sempozyum Dilleri: Türkçe, Kırgızca, diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce.

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

15 Ağustos 2019

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Geri Bildirimi

22 Ağustos 2019

Sempozyum Programının İlanı

01 Ekim 2019

Sempozyum Tarihi

16-18 Ekim 2019

 

Özetler

 1. Özetler bildirinin sunulacağı dilde gönderilecektir.
 2. En az 250 kelimeden oluşmalıdır.
 3. Sırasıyla başlık, yazar adı ve soyadı, özet ve anahtar kelimeleryazılmalıdır.
 4. Özetlerle birlikte mutlaka ekteki Sempozyum Kayıt Formu da gönderilmelidir.

 

Bildiri Yazım Kuralları

 1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında ortada yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2. Başlık ve yazar adından sonra 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 3. Metinde harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 11 olmalıdır.
 4. Çalışma Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 5. A4 Kâğıt boyutunda sağ-sol ve üst-alttan 2,5 cm boşluk olmalı ve iki yana yaslı olmalıdır.
 6. Paragraf başı girinti: 0,75 cm, satır aralığıtek satır olmalıdır.
 7. Referanslar metin içerisinde gösterilmeli (Buyar, 2014: 33); ayrıca açıklamalar verilecek ise dipnot şeklinde verilebilir.
 8. Kullanılan kaynaklar metin sonuna soyada göre, (Yazar SOYADI, Adı, Kitabın adı, “makale” ise tırnak içinde, Yayın yerive Tarihi) alfabetik olarak sıralanarak verilmelidir.
 9. Tablo grafikveresimler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, hemen altında 10 punto ile kaynağı veya açıklaması belirtilmelidir.
 10. Bildiri metinleri 15 sayfaya kadardır.

      Sunuş: Sempozyumda bildiri süresi15 dakikadır.

 

Kayıt Formu